Bảng Tính Trùng Tang – TAM XA

Cách Tính:

B1: Tính năm mất – Trùng Nhất Xa (nhẹ nhất) – tinh theo tuổi ta 

 • Nam: khởi thuận từ Dần = 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 95 (tuổi)
 • Nữ: khởi nghịch từ Thân = 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 95 (tuổi)

 

B2: Tính tháng mất – Trùng Tam Xa (nặng nhì)

 • Ô tiếp theo của tuổi mất là tháng Dần AL tính đến tháng mất AL

 

B3: Tính ngày mất – Trùng Thất Xa (nặng nhất)

 • Ô tiếp theo của tháng là ngày mùng 1 AL tính đến ngày mất

 

B4: Tính giờ mất – Trùng Nhị Xa (nặng ba)

 • Ô tiếp theo là giờ Tý tính đến giờ mất

 

1. Phạm Trùng Tang Kị Chôn Cất:

 • Tháng giêng: ngày 7-19
 • Tháng 2, tháng 3: ngày 6-18-30.
 • Tháng 4: ngày 4-16-28.
 • Tháng 5, tháng 6: ngày 3-15-27.
 • Tháng 7: ngày 1-12-25.
 • Tháng 8, tháng chín: ngày 12-24.
 • Tháng 10 : ngày 10-22.
 • Tháng 11,  tháng 12: ngày 9-21.

Nếu người chết mà chôn vào các ngày trên thì trong vòng ba tháng hoặc là ba năm sẽ có cha mẹ, con cháu, anh em ruột chết theo.

 

2. Trùng tang liên táng:

2.1 Tuổi Thân Tý Thìn chết năm, tháng, ngày, giờ, Tỵ.

2.2 Tuổi Dần Ngọ Tuất chết năm, tháng, ngày, giờ, Hợi.

2.3 Tuổi Tỵ Dậu Sửu chết năm, tháng, ngày, giờ, Dần.

2.4 Tuổi Hợi Mão Mùi chết năm, tháng, ngày, giờ, Thân.

 

♠ LIÊN HỆ TƯ VẤN

Vui Lòng Chọn Một Dịch Vụ

Họ và Tên

Địa Chỉ Email

Số Điện Thoại:

Nội Dung Chi Tiết

0981282944
0981282944