Huyền Không Lục Pháp

Huyền Không Lục Pháp là một nhánh phái khác của hệ thống Huyền Không học. Nó được sử dụng thay thế cho các sao huyền không phi tinh và xem xét 24 hướng với góc 15 độ thay vì 45 độ như ở huyền không phi tinh. Phương pháp này được biết đến nhiều hơn khi nó được Tan Yang Wu áp dụng đối với Phi Tinh trong giai đoạn cuối đời của ông. Tuy nhiên, đó là một phương pháp thậm chí còn bí mật hơn cả Huyền không phi tinh.

Lục Pháp có nghĩa đen là “Sáu phương pháp” bởi vì nó dựa trên sáu thành phần hoặc sáu nguyên tắc cần được áp dụng một cách tổng hợp để mang lại những lợi ích mong muốn. Sáu phương pháp là:

 1. Huyền Không
 2. Thư Hùng
 3. Ái Tinh
 4. Kim Long
 5. Thành Môn
 6. Thái Tuế

Sáu phương pháp này tương ứng liên quan đến:

 1. Thời gian và Không gian
 2. Dương tính và Âm tính
 3. Cửu Tinh
 4. Kim Long
 5. Thành Môn
 6. Địa chi của năm

Huyền Không Lưu Pháp bắt nguồn phần lớn các nguyên tắc của nó từ Kinh Dịch và sự chuyển đổi của Tiên Thiên Bát quái

 

♠ LIÊN HỆ TƯ VẤN

Vui Lòng Chọn Một Dịch Vụ

Họ và Tên

Địa Chỉ Email

Số Điện Thoại:

Nội Dung Chi Tiết

0981282944
0981282944