Bảng Tra Tây Tứ Mệnh & Đông Tứ Mệnh

Hướng dẫn:

Bảng tra Tây Tứ Mệnh và Đông Tứ Mệnh được tính theo lịch tiết khí chuyên dụng trong Phong Thủy Học. Ngày khởi đầu một năm mới là ngày Lập Xuân đầu tiên của mỗi năm và thường rơi vào ngày 4/2 Dương Lịch hàng năm. Một số năm đặc biệt sẽ rơi vào ngày 3/2 DL hoặc ngày 5/2 DL. Do đó, những ai sinh ra trước ngày 4/2 DL thì tra lùi về 1 năm trước mặc dù ngày sinh theo âm lịch đã qua năm mới.

0981282944
0981282944