Phong Thủy Tam Hợp

1. La Bàn Tam Hợp:

Phương vị 24 sơn trên la bàn Tam hợp xuất hiện sớm nhất do sự xác định đường Tý, Ngọ ở cực Nam Bắc, được gọi là “Dương Công Chính Châm” hoăc “Địa bàn”. Do sự sai lệch về địa lý ở cực Nam Bắc, Dương Công đã thêm 1 tầng phương trên mặt la bàn , gọi là “Thiên Bàn Phùng Châm”. Đến thời Nam Tống, vị tiên hiền Lại Văn Tuấn (hiệu là Lại Bố Y) phát hiện góc lệch từ là lệch Tây 7.5 độ, vì vậy lại thêm 1 tầng trên la bàn phương vị, gọi là “Nhân bàn” hay “Nhân bàn trung châm”. Giới phong thủy học gọi là “Lại Công trung châm”. Từ đó, trên mặt la bàn hình thành 3 tầng phương vị cơ bản có 3 tác dụng:
 • Địa Bàn Chính châm dùng đường Tý, Ngọ xác định sơn hướng.(120 long):
 • Nhân bàn Trung châm xác định lai long:
 • Thiên bàn Phùng châm xác định sơn hướng, thủy khẩu.
La bàn Tam Hợp có 36 tầng tính toán bố trí như sau:
 • Trung tâm (Thiên Trì)
 1. Tầng 01: Tiên thiên bát quái
 2. Tầng 02: Lạc thư cửu tinh
 3. Tầng 03: Tọa sơn bát sát
 4. Tầng 04: Bát lộ hoàng tuyền
 5. Tầng 05: Cửu tinh
 6. Tầng 06: 24 sơn địa bàn chính châm
 7. Tầng 07: 24 sơn âm dương long
 8. Tầng 08: Chính ngũ hành
 9. Tầng 09: Kiếp sát
 10. Tầng 10: 72 long xuyên sơn
 11. Tầng 11: Xuyên sơn thấu địa quái (xuyên sơn làm quẻ gốc)
 12. Tầng 12: 24 sơn Nhân bàn trung châm
 13. Tầng 13: 60 thấu địa long
 14. Tầng 14: Tứ cát
 15. Tầng 15: Thấu địa kỳ môn
 16. Tầng 16: 60 long thấu địa quái
 17. Tầng 17: Quản sơn cầm trì thế tú
 18. Tầng 18: 24 sơn thiên bàn phùng châm
 19. Tầng 19: 240 phân kim
 20. Tầng 20: 37 phân kim
 21. Tầng 21: 28 phân kim
 22. Tầng 22: Sai thác không vong
 23. Tầng 23: Địa nguyên quy tàng quái
 24. Tầng 24: Nạp âm ngũ hành
 25. Tầng 25: 12 cung phân dã
 26. Tầng 26: 28 tinh tú phân dã
 27. Tầng 27: 24 tiết khí
 28. Tầng 28: 12 tướng
 29. Tầng 29: 20 thần
 30. Tầng 30: Thiên tinh
 31. Tầng 31: Thái dương thần tướng
 32. Tầng 32: Tinh độ ngũ hành
 33. Tầng 33: 60 long doanh tú
 34. Tầng 34: Phân độ của 28 sao
 35. Tầng 35: Phân độ ngũ hành của 28 sao
 36. Tầng 36: Giới hạn của 28 sao

2. Phong thủy Tam Hợp:

Phong Thủy Tam hợp được vận dụng theo 4 hợp cục:

 • Kim hợp cục: Tốn, Tị – Canh, Dậu – Quý,Sửu
 • Thủy hợp cục: Khôn,Thân – Nhâm, – Ất, Thìn
 • Mộc hơp cục: Càn, Hợi – Giáp, Mão – Đinh, Mùi
 • Hỏa hợp cục: Cấn,Dần – Bính, Ngọ – Tân, Tuất

Phong thủy Tam Hợp có nhiều công cụ để tính toán lai long, hướng thủy tốt xấu của loan đầu hình thế bên ngoài, đường nước đến, nước đi như thế nào là tốt, là xấu, ngọn núi hay tòa nhà cao tầng ở vị trí nào thì tốt, vị trí nào thì xấu và tốt cho ai, xấu cho ai v.v. Trong phong thủy học, bất luận là phái hình thế hay phái lý khí đều tuân thủ một nguyên tắc giống nhau: Nguyên tắc Thiên Địa Nhân hợp nhất, nguyên tắc âm dương bình hành, nguyên tắc Ngũ hành tương sinh tương khắc. Lý luận của phái Hình thế và Lý khí cũng được tương hỗ, dung hòa, quán thông và thấu suốt như vậy. Học tập phong thủy phải tiếp thu tinh hoa của cả hai phái, vừa phải tinh thông phái lý khí, đồng thời phải học tập tinh túy của phải Hình thế. Phái Hình thế coi trọng long mạch, sa huyệt, gò núi, nước non và định hướng, bắt long tìm mạch, chọn lựa địa hình, hình tượng hóa địa thế. 

 

♠ LIÊN HỆ TƯ VẤN

Vui Lòng Chọn Một Dịch Vụ

Họ và Tên

Địa Chỉ Email

Số Điện Thoại:

Nội Dung Chi Tiết

0981282944
0981282944